อนนต์ เดชะปัญญา

ครูสอนศิลปะ, พิธีกรอีเว้นท์

Bio

     ใครว่าติ่งทำแต่เรื่องไร้สาระ!!?? ครูบูมจะมาเปลี่ยนความคิดนั้น กับติ่งรุ่นเดอะที่อยู่มาทุกยุค เจ้าของคอร์สเรียนศิลปะ “สอนศิลป์โอปป้า” ใช้ชีวิตสุดบันเทิงได้อย่างมีคุณภาพ ที่จะมาแนะแนวสร้างแรงบันดาลใจในการนำความบันเทิง ที่สังคมอาจมองว่าไร้สาระ มาสร้างสรรค์ปรับใช้ให้ถูกที่ถูกทาง เพื่อทำให้ชีวิตสามารถอยู่กับสิ่งที่รัก และอยู่ในกรอบของสาระความรู้ควบคู่กันไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Work

ครูสอนศิลปะ, พิธีกรอีเว้นท์

Education

ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กำลังศึกษาปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Information

บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-104-3000
โทรสาร 02-104-3088

Contact Us