กชมล เชียงน้อย และครูสอนพิเศษ

เจ้าหน้าที่รักษาข้อมูลสํานักวิจัย, ครูสอนพิเศษ

Bio

     ทำไมใครๆก็อยากให้เรียนสายวิทย์-คณิต? ถ้าสนใจสายวิทย์ - คณิตแล้วต้องเจอกับอะไรบ้าง? สุดท้ายเรียนมามากมาย..สร้างอนาคตในทางใดได้บ้าง? คำถามมากมายที่น้องๆอาจจะยังไม่รู้คำตอบ แต่พี่สายป่านพี่จิตอาสาคนเก่งจะมาบอกเล่าประสบการณ์ตรง ของตัวเองตั้งแต่การเลือกเรียนสาย จนการนำความรู้มาประกอบอาชีพในปัจจุบัน เพื่อแนะแนวทางให้น้องๆ ได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น

Work

เจ้าหน้าที่รักษาข้อมูลสํานักวิจัย
ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
และ ครูสอนพิเศษ

Education

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Information

บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-104-3000
โทรสาร 02-104-3088

Contact Us