ทิพย์สสรรค์ ปล้องเกิด

สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

Bio

     วัยรุ่นคือวัยที่เราจะต้องค้นหาตัวเอง สายวิชาไม่ได้เป็นตัวกำหนดทุกอย่าง แต่เป็นพาร์ทหนึ่งที่เราจะได้รู้ใจตัวเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร แม้พี่นีดจะเรียนมัธยมปลายสายวิทย์ - คณิต แต่ปัจจุบันก็เลือกทำงานตามแบบฉบับสายศิลป์ ตลอดหลายปีในชีวิตการเรียน ทำให้พี่นีดก็ได้เรียนรู้ และเจอแนวของตัวเอง

Work

สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย

Education

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

Information

บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-104-3000
โทรสาร 02-104-3088

Contact Us