สุภิญญา จารุกิตติคุณชัย

พนักงานบริษัท

Bio

     พี่แป้นเลือกเรียนมัธยมปลาย สายวิทย์ - คณิต แต่เป็นคนชอบถ่ายรูป ปริญญาที่เรียนต่อ ก็ไม่ได้ไปทางสายวิทย์โดยตรง มันไม่ใช่การ “เลือกผิด” แต่เป็นการได้ “ลอง” มากกว่า แต่ถ้าเรารู้ใจตัวเอง และได้ลองในทางที่ใช่ จะดีแค่ไหน? พี่แป้นจึงจะมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ พร้อมแนะแนวทางในการเรียนต่อให้กับน้องๆทุกคน

Work

พนักงานบริษัท

Education

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Information

บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-104-3000
โทรสาร 02-104-3088

Contact Us