ธัญญพัทธ์ อัครพันธุ์ทวี

นักศึกษา

Bio

     คำว่าซิ่วคืออะไร? และซิ่วไม่ดีตรงไหน?! หากการซิ่วคือความกล้าที่จะตัดสินใจในการเปลี่ยน เพราะเราเจอทางของตัวเองจริงๆ กับประสบการณ์เปลี่ยนแนวของพี่เพื่อน ที่จะมา
บอกเล่าเรื่องราวความกล้าที่จะตัดสินใจ แม้จะเลือกเรียนในสายวิทย์ - คณิต และแอดมิชชั่นติดในคณะสายวิทย์ แต่สุดท้ายก็รู้ใจตัวเอง จนเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่ชอบจริงๆ

Work

นักศึกษา

Education

กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Information

บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-104-3000
โทรสาร 02-104-3088

Contact Us